Frisbee-golf – offisielt

Vi har tidligere skrevet om tiltakene forbundet med anleggingen av en frisbee-bane på den delen av banen som ligger brakk. Initiativtakerne er også ganske aktive på Facebook, og legger stadig ut nye bilder og videoer på siden Krokhol Disc Golf Course.

Styret i Krokhol GK behandlet saken på sitt juni-møte og ble der enig om å gi en statusoppdatering om samarbeidet mellom Muselunden frisbeeklubb, Ekeberg sendeplateklubb og Krokhol GK, og det viderebringes herved.”Som omtalt på årsmøtet og som mange sikkert har sett i tidligere nyhetsmelding er frisbeegolfere i ferd med å utvikle en frisbee golfbane på Krokhol. Bak initiativet står Muselunden frisbeeklubb og Ekeberg sendeplateklubb.De har i dialog med Ski kommune fått tilgang til kommunens areal på gamle “back-nine”. Kommunen har beskrevet tydelige retningslinjer for bruk, sikkerhet og sameksistens med friluftsaktiviteter og Krokhol Golfklubb. I retningslinjene fra kommunen er det gitt tilstrekkelig føring på at golfaktivitet har prioritet om det blir aktuelt å ta i bruk back-nine igjen.Det er god dialog mellom initiativtagerne og styret i Krokhol GK. Dialogen innebærer blant annet inngåelse av skriftlig avtale basert på retningslinjene fra kommunen.  Avtalen har med spesiell omtale av arealet Krokhol GK leier av kommunen og som frisbeegolf får tilgang til inntil vi eventuelt realiserer gjenopparbeidelse av noen hull. Frisbeegolf vil betale en andel av leiekostnaden vi har.

Når det gjelder vedlikehold av frisbeebanen har de dialog med Tom Rune. Styret i Krokhol GK vil over tid følge opp at innsats på frisbeebanen ikke går utover standarden på golfbanen.Styret er positive til økt aktivitet på Krokhol og ønsker frisbeegolferene hjertelig velkommen til vårt område. Vi håper de får god uttelling for innsatsen de legger i etableringen av sin bane, og at vi med fotballgolf, frisbeegolf, og ordinær golf får god tilstrømming av spillere og medlemmer til alle tre golf-grenene.”

 

Innhold
Klubben