Fuglekasse-oppdatering

12. mars 2022 – Med våren i emming begynner fuglekasseprosjektet til dugnadsgjengen å nærme seg den avsluttende fasen.

Vi har fått følgende melding og bilder fra Sander og Petter.Da er beiseprosess (mandag) og taktekking med papp (onsdag og tirsdag) gjennomført. Mandag blir det siste finish og utplassering på aktuelle steder.
Og det tiner, om enn sakte. Vi håper nedtellingen stemmer

Innhold
Klubben