Gode nyheter fra banekomiteen

14. juni 2023

Bedre greener

Mange gressutslag

Vi har fått bilder og følgende melding fra formannen i banekomiteen, Egil Sørset:

I bestrebelsene for å gi oss spillere de beste spilleforholdene jobbet banemannskapene i dag på alle greener. Det ble klippet, dresset, sådd, pigget/hullet, og rullet. 

Gressveksten på endel tee-er er omsider såpass bra at vi i dag har flyttet mange utslag fra matte- til gress-tee. De gjenværende må vi vente litt med å flytte, og kanskje vil vi senere flytte noen tilbake til matter om slitasjen blir for stor.

Dugnadsinnsatsen er i denne delen av sesongen mye rettet mot snorklipping i rough og områder baller ikke bør spilles til, typisk straffeområder hvor gress og busker viser imponerende vekstkraft.

Nå er det altså onsdag som er dugnadsgjengens faste arbeidsdag. Det er derfor denne rapporten kommer i dag.

NB!

Greenene trengte virkelig å bli dullet litt med, og dette bør gi store forbedringer. Vær imidlertid oppmerksom på at behandlingen kan føre til litt vanskeligere forhold på greenene i en dag eller to.

Innhold
Klubben