Godt rekrutteringsår

23. november 2021 – Senest i dag kom det en ny innmelding

Også 2021 har vært et bra år med hensyn til verving av nye medlemmer.

Av de 432 medlemmene som nå står i medlemsregisteret, og det er altså én mer enn det, er 184 innmeldt i år, og 89 innmeldt i fjor. Vi hadde flere innmeldinger enn det i fjor, men noen har altså meldt seg ut igjen. Det betyr at 63% av medlemmene på Krokhol har meldt seg inn de to siste årene.

Av de nyinnmeldte har 166 meldt seg inn via hjemmesiden, og dem har vi ført statistikk over.

143 (86%) er menn, og 14% er kvinner, totalt er dette forholdet akkurat det samme – og det er synd det ikke er flere damer.100 av de nyinnmeldte oppga ingen tidligere klubb, og mange av dem ble rekruttert gjennom de mange VtG-kursene som ble avholdt.

Resten kom fra 34 forskjellige klubber. Foruten 6 stykker som var tidligere medlemmer som meldte seg inn igjen, kom det største bidraget fra Grønmo og Grini, som begge bidro med 5. I alt kom 20% av inntaket fra det vi vil kalle naboklubber, altså klubber i og rundt Oslo.

Vi hadde kanskje tenkt at postkasseklubbene (Karasjok, Hammerfest, Preikestolen osv.) hadde bidratt mye, men faktisk var det bare 6 stykker som kom fra slike.Ellers kom de nye medlemmene fra klubber over hele landet, fra Kristiansand i sør til Bardufoss i nord, og fra Sorknes i øst til Stranda i vest.

De nye medlemmene fordeler seg noenlunde jevnt på de voksne medlemskategoriene.

Student

22 %

Senior m/spillerett

24 %

Senior u/spillerett

20 %

Yngre senior

19 %

Ungdom m/spillerett

12 %

I tillegg er det innmeldt fire juniorer. Det laveste handicapet blant de nyinnmeldte var på innmeldingstidspunket 2.7. Gjennomsnitts-handicap var imidlertid 44, mens medianen (middelverdien) var 54.

Gjennomsnittsalderen var 32, mens medianen var så lav som 27, takket være alle studentene og yngre seniorer. Det yngste nye medlemmet var 8, mens den eldste var 87 – litt av et spenn.

Vi håper på at like mange nye medlemmer neste år.

Påminnelse

Medlemmer som av en eller annen grunn ønsker å melde seg ut av klubben, må gjøre dette før utgangen av året, ellers blir de fakturert for klubbkontingent og spilleavgift.

Innhold
Klubben