Golfbil-regler

21. mai 2021 – Vi har som kjent fått flere nye golfbiler.

I den forbindelse (og det våte været) har det blitt bestemt å stramme inn og minne om reglene for bruk av golfbil.Golfbiler bestilles normalt i Golfbox sammen med bestilling av tid. Ved våte og ugunstige forhold som ventes å vare en stund så fjernes muligheten til å bestille i golfbox. Du må da ringe proshoppen på telefon 64 85 77 90, innvalg 2, for å bestille, og du vil da få svar på om det er tillatt med bil.

Spillere med legeattest kan kjøre bil hvis forholdene tillater det.

Bestilte biler kan også kanselleres av klubben hvis forholdene har endret seg ugunstig i timene før utgang.

Fører må ha fylt 18 år.

Respekter merking på banen. Ikke kjør nær green og tee, og ikke kjør mellom greenbunker og green, bruk veiene der du kan, og unngå våte områder.

På hull 1 må du holde deg godt til høyre ved redskapsområdet og kjøre opp til platå mot green.

Hull 6: Det må ikke kjøres golfbil opp gressbakken til greenen. Du skal kjøre opp fra fairway til veien fra tee og videre opp til tee-skiltet for hull 7 og parkere der.

Fører er erstatningspliktig for skader som skyldes uvettig bruk.

Innhold
Klubben