Gravejournalistikk

Her er det ikke snakk om Panama Papers, men ordentlig graving med gravemaskin.Det er nå gravet en renne fra oppkommet i bakken på hull 6, som leder til bekken og avløpet på hjørnet. I henhold til Finn renner det noe sånn som et par tusen liter i timen (omtrent som fra en vanlig hageslange). Dette er altså vann som da ikke renner ned på sletta der vi liker å slå fra. En del anleggsarbeid gjenstår fremdeles, ettersom det enten skal legges rør og/eller fylles på med grus singel.

Legg også merke til hvor grønt og fint det er blitt. Greenene ble i dag klippet for første gang og dresset med enda mer sand. Det blir nok ganske bra når banen åpner til helgen (nøyaktig dato kommer snart.

Innhold
Klubben