Greensome/foursome

På denne ukens mandagstreff (10. juli) spilte vi fourball – med to spillere på hvert lag. Dette er jo et format som vi er vant med fra Nordea Pairs, og tidligere i år Krokhol Swingers. Vårsleppen var også en fourball-turnering.På de to neste mandagstreffene skal vi imidlertid prøve oss på noe som er mer krevende. Foursome er et format som vi for det meste kjenner fra lagkonkurranser som Ryder Cup, Solheim Cup osv., for der spilles parkonkur-ransene på de to innledende dagene, fourball og foursome annenhver gang.

Hvorfor er dette så krevende?

For proffene i Ryder Cup er en av utfordringene at bare en av spillerne på laget kan spille på den typen ball han er vant til å spille på. For dem er det en utfordring, men det er neppe det som vil være den største utfordringen for oss.

Problemet er at du kommer ut av din vante rytme på golfbanen, hvor du er vant til å slå slag etter slag til ballen er i hullet. I foursome og greensome skal du imidlertid bare slå annenhvert slag. Det høres kanskje ikke så vanskelig ut, men bare vent…Forskjellen mellom foursome og greensome er at i foursome spiller spillerne annenhver gang hele tiden, og de veksler om å slå ut på hvert hull. Hvis for eksempel spiller A slår ut på hull 1, skal spiller B slå ut på hull 2 osv.

I greensome, som er den litt “snillere” varianten, slår begge spillerne på laget ut på hver hull, og så velger de hvilken ball de skal slå videre på. Den som slo ballen som blir valgt, har ikke lov til å slå det neste slaget, og så er det annenhver gang til ballen er i hullet.

Siden spillerne spiller på samme ball, sier det seg selv at vi ikke kan bruke vanlig handicap. Golfbox har flere valgmuligheter, men for turneringen 17. juli, valgte vi standardoppsettet:Spillernes spillehandicap legges sammen og deretter ganges summen med 37,5 %.

Eksempel:

Spiller 1:  17

Spiller 2: 26

Sum:      43

Justering: 43 x 37,5 % = 16,1

Avrunding: 16,1 -> 16

Laget spiller altså med et SH på 16

Og med det handicapet regner man altså ut stablefordpoeng på vanlig måte.For denne konkurransen er det nok best å skrive ut scorekort, og det skal vi prøve å få til. Lagene kan vi sette sammen før start, og så gjøre en rask beregning i Golfbox.

Innhold
Klubben