Informasjon fra styret 30/3

Det ble avholdt styremøte på Krokhol 29.3.På initiativ fra Tom Rune startet vi møtet med besøk av Erik Foss og Lasse Eriksen som orienterte om fotballgolf, og planer på Krokhol. Vi fikk høre erfaringer fra andre baner, hvordan de tenker seg hullplasseringer, at fotballgolf spilles raskere enn ordinær golf, at ‘fletting’ av spill normalt går veldig greit, og at tilbudet erfaringsmessig trekker bra med arrangementer og folk. Det var et positivt og klargjørende møte, og med rett organisering er det ingen ting som tyder på at det skal bli noen konflikt mellom fotballgolf og vanlig golf. Over 20 golfbaner har allerede integrert fotballgolfen på en vellykket måte.Styret ba om at Tom Rune og Stian sørger for informasjon til hjemmesiden om praktiske forhold, organiseringen, og hva det vil bety for medlemmene at fotballgolfen også kommer til Krokhol.Ellers ser styret fram til at sesongen starter og jobber for at treningstilbud skal  være på plass fra 10.5. Det legges opp til trening annen hver onsdag i alt 5 ganger før ferie.

For ordens skyld: tre av fire personer i hovedbildet er medlemmer av det nåværende styret

Innhold
Klubben