Innkalling til årsmøte 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB

Torsdag 4. februar 2021Styret kaller inn til årsmøte torsdag 4. februar 2021. Medlemmer som har forslag de ønsker behandlet på årsmøtet må sende forslaget til styret v/Jan Tore Samuelsen (e-post: j.t.samuelsen@niom.no) innen torsdag 21. januar 2021. Saksliste og dokumenter legges ut på nettsiden senest 28. januar.

Vi har reservert lokale på Sørmarka konferansehotell og legger selvsagt smittevernhensyn til grunn for den praktiske gjennomføringen av årsmøtet. Det er varslet snarlig informasjon fra NIF/NGF på om digital gjennomføring blir akseptert som hel/delvis løsning. I fjor ble det som mange vet gitt anledning til digitale årsmøter, men tillatelsen var begrenset til 2020.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul!

Vi regner med at det blir wienerbrød!

Innhold
Klubben