Innkalling til årsmøte

Det blir årsmøte på Sørmarka torsdag 8. februar 2018 kl 1900.  Hvis noen har saker til årsmøtet, må disse meldes styret innen 25. januar.
Sakspapirer og årsmelding for 2017 vil bli lagt på hjemmesiden senest 1. februar. De som ønsker å få tilsendt sakspapirer og årsmelding må gi beskjed.

Saker kan sendes Ann Lisbet Brathaug, abr@ssb.no , telefon 45004959

Innhold
Klubben