Inspeksjon på Kroken 15. april

15. april 2021 – Et medlemsutvalg (influencere?) ble med banekomiteen på befaring i dag.Det dreide seg om merkingen av banen. Sander og Olaf inviterte representanter for styret, turneringskomiteen og redaksjonskomiteen med på befaring for å se om merkingen av banen kan bli bedre. Det ble gjort en gjennomgang av alle hullene.

Det vil bli noen endringer, de største på høyre side av hull 5, slik at det blir enklere for spillerne å bedømme hvor grensene for straffeområdene går.

Det ble også oppnådd enighet om at vi ikke lenger trenger gule markeringer, så de gule stakene blir borte på sikt.Vi fikk også ta i øyesyn alt dreneringsarbeidet som er gjort i løpet av vinteren. Banekomiteen blir nødt til å investere i litt blåmaling, blant annet her på hull 4. Det vil nok ta litt tid før dreneringsarbeidene blir gjort ferdig og fyllt inn, siden man er avhengig av at telen blir borte.

Tilstanden

Med unntak av noen få områder på hull 3, er nå banen snøfri, og isen har gått på vann og putter. Men mange steder er det fremdeles veldig vått, ettersom det fremdeles er tele som forhindrer at vannet renner ned i bakken.

Vi satser på at varmere vær i dagene fremover vil gjøre underverker.

Når det er sagt, så har det kommet såpass langt at noen av greenene er blitt klippet.

Terassen

Det er utbedringsarbeid på gang. Grunnen til dette skal vi komme tilbake til ved en senere anledning.

Innhold
Klubben