Interessert i vintergolf på Ski?

17. oktober 2022 – banen til Ski Golfklubb er åpen hele vinteren

Det dreier seg altså ikke om å spille golf med ski på bena, men på helårsgreener.

Vi har riktig nok åpent på Krokhol en stund enda, men før eller siden blir banen stengt.

Ski Golfklubb har i et par år nå tilbudt vintermedlemskap, som flere Krokhol-medlemmer har benyttet seg av.

Derfor har vi fått en invitasjon fra Ski GK:

15. oktober åpner vi opp med vinterspill. Medlemsskapet tegnes for perioden 15. oktober – 15. mars, og er en grei måte å forlenge utesesongen på. Forrige sesong var det godt med Krokholmedlemmer her, så tror ikke vinterspillet er helt ukjent for dere.

Legger ved link til websak om vinterspillet. Der står det blant annet litt om hvordan man tegner medlemskap.

Ikke så langt fra Krokhol.

Innhold
Klubben