Kart-kuriositet

19. mai 2021 – Vi har oppdaget noe rart på et kart

Vi var tilfeldigvis inne på norgeskart.no i dag. Det er et nettsted som drives av Kartverket. Og som vanlig er når vi ser på kart over Østmarka, blar vi oss frem til Krokhol.

På dette kartet er det tegnet inn et lite tjern foran greenen på hull 9. Det ser dermed ut til at Kartverket er enig med dem som hevder at bunkeren og GUR-området på hull 9 burde byttes ut med et vannhinder, selv om området nå drenerer bedre enn det gjorde før.

Det som mest sannsynlig har skjedd, er at kartet er basert på flyfotografi som ble tatt da “dumpa” var full av vann, og dermed tatt med på kartet.

Når vi ser nærmere etter, er det også tegnet inn en bekk i bakken på hull 8. Det er høyst sannsynlig grøfta som nå er lagt under grus.

Innhold
Klubben