Kloke ord i disse korona-tider

Oppfordring fra Golfforbundet,

som noen syntes det var en god idé at vi legger ut her:Det er dessverre mange som tenker mer på sine rettigheter som kunde, i stedet for sine forpliktelser som klubbmedlem, men vi regner med at dette ikke er et påfallende trekk hos Krokhol-medlemmer.Vi vil minne om at et medlemskap i en golfklubb/et idrettslag er noe annet enn et kundeforhold.

Det er medlemmene som utgjør klubben og det finnes ingen eiere eller «rike onkler» som kan bidra med fri og ekstraordinær kapital. Medlemmene avgjør på årsmøtet og i perioden mellom årsmøtene har de valgt et styre til å forvalte og drifte klubben etter beste evne.

Per dato er det ingen som vet hvor langvarig denne meget spesielle situasjonen blir, men uansett er det fornuftig å ta vare på de verdiene som golfanleggene utgjør, og da må anleggene vedlikeholdes slik at vi kan benytte dem når vi «har kommet over på den andre siden» av denne pandemien.

Så får vi håpe at golfens egenart, med at den utøves ute i friluft og med god boltreplass, gjør at vi vil være blant de aller første som kan komme i gang igjen med vår aktivitet. Medlemmene må betale sin kontingent, klubben har sine forpliktelser å ivareta, men klubben bør også vise forståelse og finne ordninger dersom det er medlemmer som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset.

Innhold
Klubben