Klubbtrening våren 2017

TILBUD TIL ALLE MEDLEMMER:

Instruksjon og vårpuss på svingen

Vi har igjen samarbeid med Drøbak GK og Christoffer Arntsen.
Det vil bli 2 grupper (kl. 19-20 og kl. 20-21).
Egenandel kr. 200,- for alle 5 gangene (betales på første kvelden).
Påmelding til Lise Brekka på mail: lbrekka@online.no eller tlf. 932 40 669
Førstemann til mølla!

5 onsdager i mai/juni

Første
gang onsdag 10. mai
og annenhver
uke

Innhold
Klubben