Kluss i Golfbox

Golfbox har hatt problemer med det nye handicapsystemet etter at folk begynte å bruke registreringen på alvor, og har jobbet med saken.

Hvis du har vært inne på Golfbox i dag, vil du ha fått melding om dette. Hvis du ikke har vært der, kan du lese dem her:Vi oppdaget i går, tirsdag 19. mai, en feil i WHS beregningen som dessverre ga feil visning av handicap for ca. 5.900 norske golfspillere. Den matematiske formelen i kalkylen var korrekt, men det ga likevel en visningsfeil på handicap for disse spillerne.

Vi har nå fullt fokus på å få rettet dette opp fortløpende for alle berørte spillere, og forventer at det blir løst for alle i løpet av dagen i dag, onsdag 20. mai 2020.

Spillere kan melde seg på i turneringer selv om handicap kanskje ser feil ut. Vi oppfordrer turneringsledere som avvikler turneringer om alltid å oppdatere spillernes handicap før startlister settes opp, og når scoreinntasting åpnes.

Dette gjøres gjennom funksjonen Oppdatere påmeldinger eller ved å svare Ja på spørsmål om handicap skal oppdateres ved åpning av scoreinntasting.

Handicapberegningen som gjøres etter at scorekort er innlevert i turnering eller i privat runde vil bli korrekt beregnet uten at spilleren trenger gjøre noe.

Vi beklager på det sterkeste denne situasjonen om har medført feil visning av handicap for spillerne.Vi har som tidligere informert om hatt en feil i GolfBox hvor handicap ble vist feil selvom formel for utreging bestod av korrekte tall. Dette er nå løst for alle berørte spillere og alt vises nå korrekt igjen.

Vi oppfordrer generelt, men spesielt etter denne feilrettingen, at turneringsledere som gjennomfører turneringer, benytter muligheten for å ”Oppdatere spillernes HCP”, før turneringen settes i gang.

Det er særlig viktig at dette gjøres for spillere som har meldt seg på i denne perioden hvor vi oppevde feil visning av hcp.

Vi ønsker igjen å beklage feilen, og de eventuelle ulemper det kan ha medført.

Innhold
Klubben