Konstituerende styremøte

Styrets sammensetning:Leder: Egil Sørset

Nestleder: Ketil Nordgård

Styremedlem og kasserer: Leona Pilares

Styremedlem: Morten Olstad

Styremedlem og sekretær: Ann Lisbet Brathaug

Varamedlem: Lise Brekka

Varamedlem: Espen NordskogDet nye styret hadde sitt første møte onsdag 14.2. og fordelte arbeidsoppgaver.

Vi vil  vektlegge å få på plass treningstilbud til medlemmene allerede fra tidlig i mai.  Å holde banen i god stand er viktig for alle spillere, og styret, ved Morten, vil ha tett kontakt med banekomiteen for å drøfte utbedringsforslag og lage en prioriteringsliste/arbeidsplan som i sin tid skal besluttes sammen med baneeier Tom Rune.

En arbeidsbil har vært på behovslisten til banekomiteen og dugnadsgjengen en stund, og vi jakter på en snarlig løsning.

Ellers står oppgradering av  driving rangen og øvrige treningsområder, med blant annet innkjøp av treningsutstyr og matter, på prioriteringslista. Dette håper vi at sammen med andre markedsføringsaktiviteter skal gi medlemstilfredshet og være faktorer som kan skaffe oss enda flere medlemmer.

Styret vil ellers prøve å få på plass et møte med Ski kommune om leieavtalen i løpet av mars.

Innhold
Klubben