Krokhol i media

Vi får ikke så mange nevninger i mediene, så da er det hyggelig når det skjer.

I Nytt fra Østmarka (medlemsblad for Østmarkas Venner) nr. 1/2018, har en som heter Tor Ødemark en artikkel som heter “Is!”, der det presenteres tekst og bilder fra Svartoren, Losby-vassdraget, Paradisdalen, Elvåga og altså Krokhol.

Hos oss har han tatt for seg Krokhol-dammen – som han kaller en “utposning på Krokholbekken”. Han kaller dette “et fotogent, lite vann, som fortjener et besøk gjennom alle årstider“. Du kan lese hele teksten om Krokhol ved å klikke på bildet til høyre.

Hele artikkelen blir antagelig snart tilgjengelig på nytt-fra-ostmarka, men ikke før neste utgave av bladet kommer ut.

Innhold
Klubben