Krokhol ved utgangen av februar

Redaktøren brukte Krokhol som utgangspunkt (og et utmerket utgangspunkt er det) for dagen skitur, blant annet for å kunne vise at det er like pent på denne årstiden.

I henhold til “nedtelleren” på forsiden er det i dag 55 dager til baneåpning (samme tidspunkt som i fjor). Vi får se om skjemaet holder.

Innhold
Klubben