Livstegn fra Styret

Vi har fått følgende oppdatering om Styrets arbeid den seneste tiden.

Og sannelig skjer det litt av hvert i kulissene.Det er avtalt med kommunen at hele driving rangen nå kan tas i bruk. Det vil bli satt opp sikkerhetsnett mot veien (dugnadsjobb). Ellers jobber styret med plan for utvikling av drive-in-rangen, blant annet ønsker vi å etablere flere gressutslag på den «nye» delen. Gode siktepunkter og overbygg på deler av utslagene er også på listen. For å få til en slik planlagt opprustning innen 2-3 år, er vi avhengige av Tom Rune samt en god og interessert dugnadsgjeng.Medlemstilgangen til klubben har vært god i år, men det er plass til flere, og markedskomiteen jobber med ulike rekrutteringstiltak.

Ny baneguide vil være på plass så snart resultatet av «slopingen» som nylig har vært gjort av banen, er klar.

Ellers kan Tom Rune melde at ny arbeidsbil med diverse utstyr er på plass i nærmeste framtid.

Styret ønsker alle en god sommer!

Innhold
Klubben