Lovendring angående utmelding

Hvis du har tenkt å melde seg inn i Krokhol

før utgangen av året (og det må du for all del gjøre), må du passe på at formalitetene er i orden. Vi har fått følgende beskjed fra styret:NGF har sendt ut pålegg til alle klubber om å oppdatere sine lover på et par-tre punkter i kommende årsmøter. Den viktigste relevant å legge ut på nettsiden i disse dager siden den har virkning fra 1.1.2020, og vi nærmer oss årsskiftet.

De som tenker melde seg inn i Krokhol GK for spill i 2020- sesongen bør huske å melde seg ut av sin nåværende hjemmeklubb før årsskiftet. Og tilsvarende for de som vurderer utmelding fra Krokhol eller endring av kontingentgruppe? Hjemmelen er denne nye lovnormen for idrettslag.LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF

Vedtatt av Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra NGFs ting

§3 pkt 5 Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.Dette er ikke særlig store endringer i forhold til de reglene som har vært gjeldende i lang tid. Den største endringen som vi kan se, er at reglene nå ikke gjelder kun tidspunktet for utmelding, men også typen medlemskap. Hvis du for eksempel, har tenkt å gå over fra medlemskap med full spillerett til et “greenfee”-medlemskap, må du imidlertid være obs. Den andre veien kommer ikke til å være noe problem, i og med at det er i klubbens interesse at medlemmer oppgraderer til en bedre kategori.

Innhold
Klubben