Må bruke droppsone

Banekomiteen har hatt det travelt før baneåpning. De melder:

Området ved green på hull 4 grovplanert. Det gjenstår såing og en siste finish.

Området vil være merket GUR (blåmerket) inntil gresset er etablert igjen. I bakkant er det lagt ut en kunstgressmatte som SKAL benyttes som dropsone når man havner i GUR.

Innhold
Klubben