Mandagscup OoM fiksa

Vi har fått følgende missiv fra lederen av turneringskomiteen, Jens Kr. Tofteberg.Herr Redaktør.

Turneringskromitten er Dem takknemlig for Deres årvåkne blikk når det gjelder vår golfklubbs resultater, med hensyn til OoM. De har selvfølgelig rett når De påpeker at OoM ikke har vært tilgjengelig for våre medlemmer. Dette skyldes ene og alene turneringslederens manglede sans for detaljer.

Det var overhodet ikke  meningen at OoM-resultatet kun skulle kunne leses av dem som har administrativ tilgang til Golfbox og holdes hemmelig ovenfor den «gemene hop». Årsaken var at under opprettelsen av OoM skulle et punkt under offentliggjøring IKKE krysses av, men i min iver etter å få OoM ferdig, tok jeg like godt å satte et kryss, som igjen medførte at ingen fikk se OoM.

Dette er nå rettet opp og for de interessert finner man nå resultatene under Mandagscup Krokhol Kl A 20109 (skriveleif), Mandagcup Krokhol Kl B 2019 og Mandagcup Krokhol Kl C 2019.

Her må man foreløpig ta med i betraktning Mandagscupen 6 mai, hvor OoM la Stableford til grunn ved plasseringene. Således at i kl A tillegges Stine 12 poeng, Lars 10 poeng osv, kl B; Elin 12 poeng, Rolf 10 poeng osv og kl C Jan Tore 12 poeng, Bjarne 10 poeng og Finn R. 8 poeng. Får vi ikke rettet dette opp, før sesongslutt, vil dette bli manuelt justert før mesteren kåres.

Turneringslederen er temmelig sikker på at samme feil som han gjorde i år, vil han ikke gjenta i 2020.

Innhold
Klubben