Mandagscupen 2020

Sesonggjennomgang og statistikk

For å parafrasere fjorårets overskrift: Mandagscupen er den viktigste sportslige og sosiale arenaen på Krokhol. Det er det liten tvil om. Selv om vi har mange flotte helgeturneringer, er det det Mandagscupen som er den viktigste møteplassen for Krokhols mangfold av medlemmer – og en og annen gjest.

Derfor foretar vi hvert år en gjennomgang av det som har skjedd i sesongens løp – til tross for ganske så utfyllende dekning av hver turnering.

“Brutto” var det 84 deltakere i år. Det er 12 mer enn i fjor. På “netto”-basis, når vi tar hensyn til dem som har skiftet klasse i løpet av sesongen var deltakerantallet 72, og det 10 flere enn i fjor. Dette er ca. 22 % av antall medlemmer av klubben ved sesongslutt.

Deltakerstatistikk

Antall deltakere per klasse (fjorårstallene i parentes):

Deltakere

A-klassen: 17 (17)

B-klassen: 32 (29)

C-klassen: 35 (23)

———————–

Sum: 84 (77)

Netto: 72 (62)Med andre ord var det en kraftig økning i deltakelsen. Og økningen kom i B- og C-klassen. I sistnevnte ble det altså spilt 50 % så mande runder som i fjor. I A-klassen var det litt nedgang. Noe av dette kan tilskrives det nye handicapsystemet, som gjorde at flere fill et nytt handicap som vippet dem over grensen, og bidro til økningen i B-klassen.I gjennomsnitt var det 31,1 (23,6) deltakere, altså en oppgang på 26% siden i fjor. Størst deltakelse med 41 var det 8. juni, men lavmålet var den første turneringen etter sommerferien (3. august), da det bare var 23. Dette er en formidabel økning siden i fjor da vi hadde 30 deltakere på det meste, og 14 på det minste.

Det ble det avholdt 17 turneringer, én mer enn i fjor, og ingen ble avlyst. I alt ble det “produsert” 528 runder, hvilket er en oppgang på 29 % fra i fjor, da antall runder var 377.

Oppgangen skyldes først og fremst mye bedre deltakelse i B- og C-klassen. Ellers taler vel tallene for seg selv.

Nå er middeltallet for deltakelse er 7, 12 og 11 for henholdsvis A-, B- og C-klassen.I fjorårets gjennomgang ba vi turneringskomiteen se på hvor formålstjenlig det var med å ha tre klasser, for da var deltakelsen i C-klassen veldig liten, men nå er problemstillingen snudd litt på hodet, og den eneste klassen som hadde nedgang i deltakelse var A-klassen. Kanskje kunne det være en tanke å justere handicapgrensene for klassene, men det er en hel haug spillere i B- og C-klassen som er på full fart ned, så det kan kanskje jevne seg ut til neste år.

8 ganger var det altså over 30 deltakere. Det er en økning på 88 % i forhold til i fjor. I B-klassen var det bare én gang at deltakelsen var under 10 (m.a.o. grensen der man får OoM-poeng). Likevel vil vi be turneringskomiteen vurdere om dette tallet (10) er det rette. Kanskje hadde det vært bedre å ha et antall turneringer som var litt lavere, slik at flere fikk anledning til å ha et fullt antall turneringer tellende i kampen om Order of Merit. Tallet 7 virker umiddelbart mer passende enn 10.

Årets vinnere

Vinnerstatistikk

I alt var det 28 forskjellige vinnere i år. Det er 4 flere enn i fjor. I A-klassen var det 8 (6) forskjellige vinnere, mens det var henholdsvis 11 (9) og 12 (10) i B- og C-klassen. Fjorårstall i parentes.Årets navn er utvilsomt Stine Torgersen, som tok 5 førsteplasser på 14 starter. Hvilket er det samme som i fjor. Etter henne var det altså 4 stykker om hver hadde 3 seier i løpet av sesongen.Best uttelling fikk Pål Kirstistuen, som vant 2 ganger på 3 starter. Av de som deltok oftere, hadde Isak Ladegård 3 seiere på 8 starter. Ellers var det flere som vant den ene av de to gangene de deltok.

Deltakere

Det var altså bare én som spilte i alle mandagsturneringene i år. Han har bedt om å få bli anonym med hensyn til omtale ute4nfor selve tabellen.Vi kan ikke huske at vi før har hatt én spiller som har spilt i alle tre klasser i samme sesong, men det gjorde altså Stefan Johansson. Han har jobbet hardt, spilt mange runder og har blitt belønnet med å halvere sin handicap i løpet av året (fra rundt 30 til rundt 14). Det er veldig bra jobba.

Orders of Merit

A-klassen

Stine Torgersen, vinner, 102 poeng (14)Nr. 2: Per Frode Haugen, 92 poeng (12)Nr. 3: Lars Sandberg, 83 poeng (15)

B-klassen

Vinner: Jon Kittilsen, 94 poeng (17)Nr. 2: Jan Tore Samuelsen, 78 poeng (16)Nr. 3: Yngve Andersen, 74 poeng (10)

C-klassen

Vinner: Alexander Løken, 76 poeng (9)Nr. 2: Odd Hole, 74 poeng (16)Nr. 3: Jens Kr. Tofteberg, 72 poeng (13)Vi har en side med mandagscup-historikk som går tilbake til 2005. Der finner du tidligere vinnere av Order og Merit, tidligere vinnere av hver turnering i dette tidsrommet og litt annet snadder.

Oversikten er foreløpig ikke oppdatert med årets resultater, men det kommer snart.

Innhold
Klubben