Mange som sliter

Via nettet ble vi gjort oppmerksom på at de har store problemer på Bogstad. De vet faktisk ikke når de kan åpne.På Vestfold må de så alle greenene på nytt.På forsøksgreenene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er skadene de mest alvorlige siden de startet med golfgress-forskning i 2002.Det er også mange andre baner som sliter, så dette bør vi ha i tankene nå vi går ut på torsdag og kanskje må putte på greener som er langt fra optimale.

Innhold
Klubben