Matchplay 2016

Klubbmesterskapet i matchplay står nå på terminlisten.

Turneringen er konfigurert for 32 deltakere og starten går 1. juni. Påmeldingen er åpen fra nå til 31. mai.De fleste er kjent med formatet, men siden vi er så heldige og har en god del nye medlemmer gjentar vi høydepunktene.Der mandagscupen kan anses som “serien” og klubbmesterskapet som “sluttspillet”, er klubbmesterskapet i matchplay å anse som “cupen”.

Etter påmelding blir alle påmeldte seedet etter handicap. Første runde settes deretter opp slik at den med lavest handicap spiller mot den som har høyest, og så videre. Deltakerne er selv ansvarlig for å avtale spilletid, men må fullføre matchen innen en gitt dato. De innledende rundene går over 9 hull. Hvis motstanderne står likt etter 9 hull, skal det spilles sudden death inntil en av spillerne vinner et hull, og denne spilleren vinner da matchen.Det spilles med fullt spillehandicap. I en tenkt match mellom en herrespiller med hcp 8 og en herre med hcp 24, har førstnevnte 7 tildelte slag og sistnevnte 25 tildelte slag. I en 9-hulls match betyr det at de har henholdsvis 4 og 13 slag. I alle matcher spiller den beste spilleren alltid på “scratch”. I denne tenkte matchen vil derfor den nestbeste spilleren “få” 9 slag av den bedre spilleren, med andre ord ett slag på hvert hull. Hvis den beste spilleren får par på et hull og den andre bogey, så deler de hullet. Hvis begge får par, vinner den nestbeste hullet fordi han fikk en “netto birdie”. Og så videre.Den som vinner flest hull, vinner matchen.

Hvis du vinner, spiller du neste match mot en annen spiller som har vunnet sin match og som er i din “pulje”.

Selfie av finalistene i 2015

Det er lov å gi putter, og å gi hull.

Hvis en spiller ligger på en avstand fra hullet som motstanderen mener han ikke vil bomme på, spares det tid hvis han kan bare plukke opp ballen. Dette kan også brukes psykologisk.

Hvis en spiller ligger håpløst etter den andre. Han kan for eksempel ha slått bort ballen et par ganger, mens motstanderen ligger på greenen etter et normalt antall slag, er det lite trolig at man kan vinne hullet, og da er det like greit å gi det bort.

Regelbrudd som ellers gir to straffeslag, fører i matchplay til tap av hullet.Vær også oppmerksom på at den som vinner et hull skal ha honnøren på neste. Hvis feil spiller slår ut først, kan motstanderen kreve slaget annulleres og at utslagene spilles i riktig rekkefølge. Dette gjelder også på de andre slagene, ikke bare utslaget. Da er det den som ligger lengst unna hullet som skal slå først, uansett hvem som ligger på greenen. Spillerne kan imidlertid bli enig om å ikke håndheve denne regelen, men det er opp til dem.

Som sagt er turneringen konfigurert for 32 deltakere, men vi har plass til flere hvis interessen er til stede. Det krever bare at rammen må utvides til 64. Uansett kan det bli en del walk-overs i de første rundene.

Innhold
Klubben