Medlemsstatistikk

Som mange kanskje vet, er det noen i redaksjonen som er over gjennomsnittet interessert i statistikk (men ikke MOT normalt).

Nå som vi har fremgang på medlemsfronten (det var 216 medlemmer da vi sjekket) tenkte vi at vi skulle grave litt i Golfbox og finne ut litt mer om hva klubben er laget av nå til dags.

Vi så på kjønnsfordeling, alder, handicap og bosted. Vi gjorde en tilsvarende øvelse for noen år siden. Den har vi ikke lenger, men vi tror ikke resultatene var så veldig annerledes da, selv om vi da hadde mange flere medlemmer.

Kjønn

Det kommer vel neppe som noen overraskelse at det viser seg å være en viss mannsdomins. Fra hva vi har lest er ikke dette forholdet så veldig annerledes enn det er i golf-Norge generelt.

Alder

Gjennomsnittsalderen er 52,4 år, og medianen (den som står i midten hvis vi stilte opp alle på linje etter alder) er 56 år. Dette tror vi faktisk er blitt noe lavere enn det var før, og det er jo bra. Her også er vi et lite speilbilde av golf-Norge. Det som er sikkert er at det er grunnlag for langt flere deltakere i seniorturneringene.

Hvis det er litt vanskelig å se, så er inndelingen som følger: 0-18, 19-24, 25-40, 41-50, 51-65, 65-.

Handicap

Det er tre typer handicap. Det er klubbhandicap, som du har inntil du har spilt deg ned til en handicap på 36.

En spiller som gjennom sesongen har spilt og registrert fire eller flere handicaptellende
runder får EGA-turneringshandicap. Dette vil være en forutsetning for deltagelse i enkelte klubbturneringer, og enkelte lokale, regionale og nasjonale turneringer og mesterskap. Det ble innført i 2013. De som ikke registerer nok runder, har EGA-handicap.
Som vi kan se er det bare omtrent halvparten av medlemmene som har EGA-turneringshandicap.

Det er fem handicapkategorier, pluss klubbhandicap. Disse bør være velkjente. Hvilken kategori du er i bestemmer først og fremst hvor mange slag du reguleres for hvert stablefordpoeng over eller under 36, og hvor stor buffersonen er. Og selvfølgelig er handicap en indikasjon på hvor flink du er til å spille golf. De fleste av våre medlemmer er i de høyste handicapkategoriene.

Bosted

Det kommer vel heller ikke som noen overraskelse på noen at de fleste av våre medlemmer bor i Oslo. Overraskende mange bor i Bærum, og vi er vel kanskje litt forbauset at det ikke er flere fra Ski.Siden så mange av medlemmene er bor i Oslo, tar vi også med en postnummeroversikt. Her ser vi at de fleste bor i Oslo 6, 11 og 12 (grovt regnet bydelene Østensjø, Norstrand og Søndre Nordstrand). Det kommer vel heller ikke som noen overraskelse på noen.Golfbox er altså veldig fint for den som hele tiden må finne noe å skrive om. Vi beklager om noen av grafene er litt utydelige (vi skylder på Microsoft). Men statistikken kan også brukes til noe. Aldersstatistikken forteller oss om hvor viktig det er å rekruttere nye medlemmer.Handicapstatistikken forteller oss at det er viktig å få medlemmene til å spille mer, og å legge til rette for utvikling av bedre ferdigheter. Undersøkelser foretatt av golfforbundet har vist at det er først og fremst dem som har over 30 (eller var det 28?) som gir seg med golf. Og vi vil jo helst at alle skal være ivrige og aktive medlemmer av klubben.Bostedssstatistikken forteller oss hvor vi sannsynligvis vil få mest igjen for å sette inn markedsføringstiltak – det er antagelig ikke Nøtterøy eller Nannestad, for å si det sånn.Vi ser frem til å foreta samme analyse om et års tid, og fryde oss over fremgangen.

Innhold
Klubben