Medlemsundersøkelse

23. september 2021 – Medlemsundersøkelsen sendes ut i disse dager.

Hvert år gjennomfører klubben en medlemsundersøkelse.

Denne gir veldig gode tilbakemeldinger fra medlemmene om hva som er viktig for dem, og er en retningsgiver for arbeidet som gjøres av styret i klubben og av baneeier.

Så sjekk innboksen din og svar på undersøkelsen – det er fort gjort.

Hvis du ikke har fått en slik e-postmelding:

  1. Sjekk mappen med søppelpost. Avsender er: Players 1st <survey@pl1st.com>
  2. Sjekk andre e-postkontoer hvis du har flere
  3. Bruk denne lenken: https://survey.pl1st.com/f7137cb70ad7bb66
  4. Hvis lenken ikke virker, send en melding om uteblitt e-post til Jan Tore Samuelsen på 419 33 004
Innhold
Klubben