Mini-dugnad

Vår utmerkede og iherdige banekomité har følgende melding og oppfordring:

Banekomiteen har til hensikt å utbedre fairwayene på hull 3, 5 og 8.
Til dette trenger vi noen som kan hjelpe til med å legge til jord og såfrø i drensgrøfter.
Massen blir utkjørt og tillrettelagt med traktor, slik at det blir ikke spesielt tungt arbeid, men mer dandering og finpuss.
Så sant været tillater traktorkjøring på banen, vil jobben finne sted:

Lørdag 27/9 kl. 10.00 – 13.00

Påmelding til Finn Ericsson: finnericsson51@gmail.com

Banekomiteen

NB!: Denne oppfordringen tar ikke hensyn til om du faktisk benytter deg av nevnte fairwayer eller ikke. Så, meld deg til tjeneste til Finn. Har du problemer med e-post, så er han jo også å finne på klubben de fleste dager.

Innhold
Klubben