Moroa over for i år (2014)

2014-11-16-2Vi har fått beskjed fra Tom Rune at han har stengt banen og rangen for sesongen.

De siste gikk av greenen på hull 9 kl. 16.30 – og da var det allerede mørkt.

Mørkt var det forresten hele dagen for de relativt få som benyttet anledningen til å få seg årets siste runde på Krokhol.

Med dette er vi også nødt til å avlyse mandagstreffen i morgen, selv om det er to bekreftet påmeldte.

Velkommen igjen til neste år.

Innhold
Klubben