Nå er det offisielt

Helsedirektoratet har åpnet for organisert idrettslig aktivitet (ikke aprilsnarr)!

Det følgende står på NGFs nettsted:I pressekonferanse kl. 11.30 i dag fortalte Helsedirektør Bjørn Guldvog at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

I golfen har vi jobbet hardt for å få til denne åpningen og er glade for at den kom nå før påske, men vi er også veldig bevisste på at den kommer med ansvar for hver og en av oss.

Er klubben i det minste i tvil om dere er innenfor retningslinjer og råd som er gitt for å hindre smitte så avstå.
Trykket kan nå i starten bli veldig stort på enkelte baner. Klarer dere å håndtere det uten at smittefaren øker?

 

 

Hvis ikke bør dere ha en gradvis åpning. Kanskje bare medlemmene først? Som klubbleder sitter du med ansvar.

Myndighetene har bedt oss om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Er din reise til en golfbane (som ligger litt langt unna) strengt nødvendig?
Vedlagt og nedenfor finner dere retningslinjer for hvordan opptreden på bane bør være før, under og etter spill. Disse må bekjentgjøres til alle medlemmer og alle som besøker golfbanen. Bruk nett, sosiale medier, plakatoppslag etc. (Vi jobber med å finne en løsning slik at dere kan lenke direkte til disse retningslinjene. Dette er forhåpentlig på plass i morgen.)

Foreløpig anbefaler vi at drivingrange holdes stengt. Det arbeides med retningslinjer for drivingrange, nærspillområder, en til en instruksjon osv.

Kos dere på golfbanen, men husk smittevernreglene og retningslinjene.Her er retningslinjene når banen åpnes for spill. Når det blir vet vi ikke enda, men det blir nok ikke umiddelbart, ettersom det fremdeles er tæle i bakken (i hvert fall var det det for noen dager siden). Det er tre sider, men for å gjøre det enkelt forhåndsvises bare den først. Klikk på bildet og bruk pilene til å lese alt.

Enten du spiller på Krokhol eller en annen bane er det selvfølgelig viktig at reglene overholdes. Hvis ikke, kan vi risikere at banene blir stengt igjen.

Legg også merke til at NGF foreløpig anbefaler å ikke åpne driving ranger.

Innhold
Klubben