Nedtellingen har startet

13. januar 2022 – I dag er det 100 dager til banen åpner.

I hvert fall hvis vi forutsetter at den åpner på samme dato som i fjor, nemlig 24. april. Tradisjonen tro, starter vi derfor i dag nedtellingen på hjemmesiden.

Tjuende dag jul – som også er i dag, regnes av mange som den siste juledagen. Det var da man tok ned juletreet. Mange følger fortsatt denne tradisjonen, selv om kommunen (i hvert fall Oslo kommune) begynner innsamlingen en uke tidligere.

100 dager er også et tall av betydning. Mest kjent er vel Napoleons andre regjeringstid mellom da han kom tilbake fra Elba, til han ble forvist til St. Helena.

Hundre dager er også knyttet til Franklin D. Roosevelt, USAs 32. president.

Da han var forsvarlig innsatt, kalte han umiddelbart inn kongressen for en spesiell 3 måneders (nesten 100 dager), som han brukte til å legge frem og få vedtatt en serie på 15 større lover som var beregnet på å motvirke effektene av den store økonomiske depresjonen.

Ellers er det navnet på en Bollywood-thriller med psykososiologiske trekk som ble spilt inn i 1991. Den skal ha vært utrolig populær.Foto: Espen Nordskog

Innhold
Klubben