Nesten fullt på rangen

I dag 13. mai var det nesten helt fulle starttider mellom fem og sju. Dette var merkbart på drive-in-rangen.

Det ser nesten ut som om det har kommet nok en hagleskur.

Takk til Stefan Johansson for bildet.

Innhold
Klubben