Nesten ikke noe igjen

å gjøre.Petter Tomren har tjuvstartet på dugnaden, og det kan virke som det nesten ikke er noe igjen å gjøre med hensyn til en av oppgavene som banekomiteen prioritererpå dugnaden. Nemlig opprydding i området på fairway på hull 5 og 3 der bekken flommet over. Men det gjenstår visst å fylle litt masse (med traktor) i  “såret”, og litt kosmetisk arbeid med rive. Og dessuten er det jo mange andre arbeidsoppgaver.Dugnad

VI MØTES TIL DUGNAD PÅ LØRDAG KL. 10.

Før

Etter

Innhold
Klubben