Nordea Pairs og annet turneringsnytt

Vi har fått en melding fra turneringskomiteen som vi herved overbringer.Hei Krokhol-golfere

Våren kjennes god og varm. Nå er det på tide å se fremover til de store turneringene som arrangeres.

Nordea Pairs

Den «største» i Krokhol sammenheng, foruten KM, er kanskje Nordea Pairs, som er en landsomfattende turnering. Det vanker både premier og ære på det laget som tar seg til landsfinalen.

Dette er en par-turnering, men vi kan være behjelpelig med å finne en partner til deg. Dersom du ikke har noen, kan du melde deg på og se om ikke også noen andre gjerne vil spille denne turneringen, men selv ikke har noen å spille sammen med.

Det bør også nevnes at turneringen spilles med 90 % hcp.

I 2016 spilles vår Nordea Pairs turnering søndag 12. juni, det er åpne for påmelding og vi har optimistisk annonsert at Krokhol stiller med 20 lag.Startkontingent

Som en ad hoc bemerkning vil dere se at alle våre turneringer, som er åpne turneringer, har en bemerkning om at det står at greenfee er et visst beløp. Dette gjelder selvfølgelig ikke dere som har full spillerett. Grunnen til dette er at vi har hatt episoder hvor gjestespillere har kommet og tror at de bare kan komme å spille mot bare å betale startkontingent.

Med golfhilsen

Jens Kr. Tofteberg

Innhold
Klubben