November-essay

Fotoessay fra dagens runde. 8. november 2015.

Ser du hvilke hull dette er?

Litt overflatevann må man regne med

“Tilfeldig vann” på hull 9

Temperaturforskjeller mellom luft og land kan gi noen interessante fenomener

Rykende fersk grus ligger klar til å skape bedre drenering på hull 4

Sol og skygge (1)

Sol og skygge (2)

Mye folk. Oslo og Omegn Retrieverklubb hadde klubbmesterskap på Krokhol.

Innhold
Klubben