Ny medlemskategori

Medlemsmassen på Krokhol har som kjent ganske høy gjennomsnittsalder,
så flere yngre medlemmer er sterkt ønskelig.

Nytt av året er derfor en medlemskategori som vi har valgt å kalle “Yngre senior”, det vil si yngre voksne mellom 20 og 29 år. Disse betaler 3.250 for full spillerett.

Kategorien vil ha samme tilgang til fordelsprogram som seniormedlemskap unntatt rabatt på golfbil. Pris for golfbil ved dokumentert medisinsk grunn vil følge prisene som for senior. De som har betalt årets årsavgift for senior, men er mellom 20 og 29 år, vil bli refundert i form av ballkort for rangen.

Dermed har vi følgende medlemskategorier på Krokhol (årskontingent i parentes):

  • Seniormedlem 30 år og eldre MED full spillerett (4.550)
  • Yngre seniormedlem 20-29 år MED full spillerett (3.250)
  • Seniormedlem 20 år og eldre UTEN full spillerett (1.450)
  • Student 20-28 år MED full spillerett (2.050)
  • Ungdomsmedlem 14-19 år MED full spillerett (1.800)
  • Juniormedlem under 14 år, familiemedlem (100)
  • Juniormedlem under 14 år uten familietilknytning (800)
Innhold
Klubben