Ny medlemsskapskategori

18. mars 2022 – Premium-medlemskap for dem som kjører mye golfbil

Baneeieren har med umiddelbar virkning innført en ny medlemskapskategori:

Premium

Premium-medlemskap inkluderer 40 ni-hulls runder med golfbil.

Kategorien gjelder kun i tillegg til fullt seniormedlemskap 30+.

Pris kr 7 750,-. Oppgradering fra fullt medlemskap 30+ koster kr 3 000,-.

Bilene må bestilles hver gang de benyttes og Premium-medlemskapet gir ingen fortrinnsrett til bil.

Innhold
Klubben