Ny slope

Nye slopetabeller gjelder fra i dag

De skarpøyde vil ha fått med seg at slopetabellene vi har brukt var gyldige “t.o.m. 2015”. Det betyr ikke at rundene vi har spilt hittil i år har vært ugyldige, men banen måtte slopes på nytt.

Nå foreligger resultatet, og her er gammel og ny slope:Generelt er det klart at baneratingen er redusert, mens sloperatingen er blitt noe høyere. Endringene er såpass små at de fleste ikke vil merke stort. Lå du på vippen til å få flere eller færre slag før de nye slopetabellene trådde i kraft (mao. i dag) så kan det hende at du vippet.Stort sett kan man si at den nye slopen reduserer spillehandicap for lav-handicappere og øker det for høyhandicappere, ettersom sloperatingen er designet til å “hjelpe” dem med høyere handicap. Baneratingen derimot er mer et generelt tegn på banens vanskelighetsgrad.

Nedenfor kan du se de nye tabellene

Krokhol_GK_Gyldig_t.o.m._2018_MenKrokhol_GK_Gyldig_t.o.m._2018_Women

Innhold
Klubben