Ny type booking av golfbilene på Krokhol golfbane

12. august 2022 – Som mange sikkert har sett, så har det kommet nye merkelapper på noen av golfbilene.

Ny ordning trer i kraft umiddelbart

Golfbilene kan nå bookes og betales med appen eagl.

Du finner mer informasjon om appen på www.eagl.app.

Det er i første omgang 6 biler som vil ha denne løsningen mens to biler vil gå på gammel løsning.

De tre hvite bilene vil ha eagl nr. 1, 2 og 3, de grønne Clubcar-bilene nr. 4 og 5, og en av de blå blir bil nr. 6.

Bilene bookes og betales med .eagl-appen. Den kan lastes ned på iOS- og Android-telefoner. Søk etter “eagl technologies”.

Det er QR-kode på hver bil og det vil være oppslag med gyldig QR-kode for å laste appen første gangen.

Det som er en klar fordel med dette er at spillere kan booke selv og få tak i bil før og etter proshopens stengetid.

Prisingen blir litt annerledes

Det blir nå samme pris for første 9 hull uansett hvor mange hull man spiller. Det betyr at en 18-hulls runde blir litt dyrere enn før mens 9 hull blir rimeligere.

Standardprisen for en 9-hulls runde er 190 kroner. Medlemmer med spillerett (30+) får en rabatt på kr 65 per runde slik at ni hull vil koste 125 kroner, mens 18 hull koster 250 kroner, noe som er det samme som før.

Medlemmer med legeattest får en rabatt på 70 kroner per runde, slik at ni hull koster 120 kroner og 18 hull 240 kroner.

Premium-medlemmer (30+) får fortsatt 40 runder for 3000 kroner.

Eagl tar seg tellingen av Premium-runder.

En av de hvite bilene, og en flittig bruker av dem.

For å få medlemsrabatt, må man registrere en “coupon” i Eagl-appen.

Medlemmer i hver kategori har fått , eller skal få, tilsendt det som skal stå på kupongen for å få rabatten.

Alle må legge inn navn på eagl-appen slik at det lar seg gjøre å kontrollere at rett betaling finner sted. De som vil bruke appen, må også registerere en betalingsmåte (kort).

De som ikke har rett på rabatt, skal bestille med «fixed price». 

Uansett priskategori, kan bilen kjøres uten nøkkel i 2 timer og 40 minutter fra hentetidspunktet for bilen.

Når du skal spille 18 hull, kan du velge om du vil bestille bilen igjen for andre 9-hullssløyfe ved å bestille samme bil, eller bestille en annen bil som er ledig, for det tidspunktet du har bestilt i Golfbox for å starte den siste sløyfen.

Bare en av de blå bilene omfattes altså foreløpig av den nye ordningen, så det er fremdeles mulig å bruke den gamle.

Forbehold

Prisene kan endres uten varsel, ettersom vi får erfaring med det nye systemet. Det vil også komme mer informasjon om hvordan det skal brukes nå det går seg til.

 

Innhold
Klubben