Ny veistubb

Dugnadsarbeidet i regi av banekomiteen går ufortrødent sin gang, og de finner stadig på nye ting å sysle med.

Her er en epistel om det siste prosjektet til Petter Tomren:Hr redakteur !

Veisjefen, som midlertidig er overført til grøftegraving og ljåslått, har trolig nok en gang overskredet sine fullmakter. Reprimande fra baneeier og klubbledelse er vel å vente.

Til veisjefens forsvar: Han har sett seg bekymret på de mange som bærer golfbag, som puster og peser opp bakkene, og som også tar snarveier/stier, som f eks fra green tre opp til hull fire. (Det med puster etc gjelder selvsagt ikke redakteuren, som jo er i god form pga turer i Østmarka).

Veisjefen har opparbeidet nevnte sti noe, og håper det vil forhindre erstatningssaker mot Banekomiteen.

Det presiseres at bruk av opparbeidet sti fortsatt skjer på eget ansvar.

Innhold
Klubben