Nye golfregler i 2023

13. oktober 2022 – De gjelder fra 1. januar neste år.

Vi ble gjort oppmerksom på dette av et herværende klubbmedlem, som sendte oss videoen lenger ned på siden.

Norges Golfforbund har foreløpig ingen informasjon om dette på sine nettsider, men R&A kunne bekrefte at, jo det blir noen endringer.

Noen av endringene betyr i praksis veldig lite for de fleste, men det er jo greit  å være klar over dem.

Vi har oversatt et sammendrag fra R&A.

På lenken ovenfor finner du en video og flere detaljer om de nye reglene.

Innledning

Som et ledd i å gjøre golfreglene enklere å forstå og bruke, har R&A og USGA kommet med en oppdatering av av dem. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2023.

2023-utgaven av reglene fortsetter moderniseringsprosessen, med vekt på både inkludering og bærekraft. For første gang er de modifiserte reglene for spillere med uførheter blitt fullt innlemmet i spillereglene uten behov for å innføre en lokal regel. De styrende organene, med støtte fra Rolex, sin langvarige samarbeidspartner, vil også gi bedre tilgang til reglene med digitale løsninger og mobil-apper, og samtidig betydelig redusere produksjonen og distribusjonen av mer enn fire millioner trykte bøker.  Flere straffer er blitt myket opp og språket gjort klarere for å hjelpe golfere på alle nivåer.

Større endringer omfatter:

Modifikasjoner for spillere med uførheter:

Modifikasjonene av reglene for spillere med uførhet er gjort til en del av reglene og gjelder for alle spillere som er i kategoriene som dekkes i regel 25.

Tidligere måtte slike modifikasjoner gjøres som lokale regler.

Bruk av handicap i slagspill:

Med den fortsatte veksten av digitale scoringssystemer etter innføringen av det nye handicapsystemet, kreves det ikke lenger at spillere må ha riktig handicap på scorekortet når det spilles slagspill. Det er “Komiteen” som er ansvarlig for å beregne spillerens tildelte slag for konkurransen og å bruke dem til å beregne spillerens nettoscore.

Dette høres kanskje litt rart ut for oss, for slik har vi jo hatt det i årevis, men nå er det altså forbund/klubb som er ansvarlig for å beregne handicap også land som Storbritannia og USA.

Kølle skadet under runden:

Regelen er endret til å tillate en spiller å skifte ut en kølle som blir skadet under en runde, forutsatt at spilleren ikke skadet den gjennom misbruk.

Du kan altså ikke knekke køllen over kneet og så erstatte den med en ny kølle.

Ball flyttet av naturkrefter:

Et nytt unntak bestemmer at en ball som ligger stille må flyttes tilbake hvis den beveger seg til et annet område av banen eller blir liggende out of bounds etter at den er blitt droppet, plassert eller lagt tilbake.

Det er altså formalisert at du kan legge tilbake ballen uten straff hvis den, for eksempel, blir blåst av gårde på greenen.

Fritak i flagglinjen:

Fritak i flagglinjen, som ofte brukes for fritak for straffeområde og uspillbar ball, er blitt forenklet slik at spilleren fremdeles kan droppe ballen på linjen, men ballen må bli liggende stille innenfor en køllelengde av der den ble droppet.

Ikke så dramatisk dette, ettersom de fleste vel sørger for å finne et flatt og fint sted å droppe, når man kan gå så langt tilbake i flagglinjen som man vil.

Her er en litt underholdende video en golf-blogger har lagt ut på YouTube:

Takk til Olaf Thomassen for tipset.

Innhold
Klubben