Nytt fra styret

Fra styreleder John Janderberg har vi fått følgende:Styret har startet opp sitt arbeid etter sommerferien. Vi har nå signert avtale med kommunen om leie av den bortre delen av rangen som ligger på kommunens mark. Til neste år har vi muligheter for å få leid en ytterligere del av gamle back nine i samarbeid med baneeier. Bakgrunnen for baneleien er at baneeier søker å få til et makeskifte for det område der den gamle back nine ligger. Hva utfallet av videre leie blir avgjøres i forhandlinger med kommunen til våren.

Styret har en tre-årsplan for treningsområdene. Her fra klubbtreningen på onsdag.

Starten på en ny juniorgruppe? Vårt nyeste medlem, Jonas Janderberg, i aksjon på klubbtreningen.

I forbindelse med rangeutvidelsen har vi lagt ut ytterligere matter og således økt kapasiteten. Disse er imidlertid gamle og velbrukte og vi vurderer å bytte ut også disse. Dette er en del av den 3-årsplan vi har begynt å utarbeide. 3-årsplanen omfatter utvikling av range og treningsområder. Vi ser også på muligheten for å etablere gressutslag, og forberedelser for dette er i gang. I løpet av høsten vil det også komme flere avstandsskilt.Baneeier har kjøpt inn ny sand til bunkeren på hull 9 og håper på å få lagt denne ut ila august. Det vil også bli satt ut flere benker, men disse kommer først til våren. Det meldes også om at ny terrasse ved klubbhuset er «på trappene»…

På medlemssiden melder Lise at vi har passert 230 medlemmer! Det har vært en fin økning ila året.

Styret ønsker alle medlemmer og gjester en strålende golfhøst! Håper dere lar jungeltelegrafen gå og sprer det gode ryktet om den fine banen vi har.

Trengte en pause etter å ha slått 7 bøtter.

 

Innhold
Klubben