Nytt medlem nr. 100

10. juni 2021 – Det er nå 100 stykker som har meldt seg inn i år via innmeldingsskjemaet på hjemmesiden

Det var jo ekstra hyggelig at det var en kvinne. Hun heter Kristin Gjørven, er student og 26 år.  Gratulerer. Når du tar deg en runde, kan du fortelle Kari i kafeen at redaksjonen spanderer en kopp kaffe.

Vi har fått flere nye medlemmer enn det, for det er også en del som har meldt seg inn på andre måter, men vi feirer det likevel.

Det er ekstra hyggelig at det er mange nye yngre medlemmer. Gjennomsnittsalderen på de nyinnmeldte på nettet er 36 år, mens median-alderen er 29. 87 % er menn, og 13 % er kvinner.

De aller fleste av dem som har meldt seg inn via nettstedet er nybegynnere, for median-hcp er 54. Det har imidlertid også kommet noen single-handicappere, blant annet en med hcp 2.7.

Halvparten av de nyinnmeldte har ikke vært medlem av noen klubb før, mens den andre halvparten kommer fra 28 forskjellige klubber – noen i nærheten, men også mange langt unna, fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.

Innhold
Klubben