Nytt skilt på banen

“Odd Holes plass”

Noen har kanskje merket seg at det har kommet et nytt skilt på hull 9. Dette er også blitt dekket på Facebook, men det er det ikke sikkert alle har fått med seg.

Odd Hole og Yngve Andersen er antagelig blant dem som spiller flest runder på Krokhol i årets løp. Ofte starter de runden før denne korrespondenten har stått opp. De spiller ofte sammen, og da hender det jo at det utvikler seg visse merkbare mønstre i spillet.

Odd har altså en tendens til å lande utslaget på hull 9 rett ovenfor GUR-området i bakken. Derfor tok Yngve initiativet til å sette opp det behørig avbildede skiltet.

Innhold
Klubben