Om banen-old

Om banen

Her finner du det du trenger for å spille på banen, blant annet scorekort, slopetabeller, lokale regler og en del annet.

Klikk/trykk på ikonet eller overskriften for å se mer.

Lengder fra forskjellige utslagssteder, par og indeks for hvert hull.

Slopetabeller for alle de mest sannsynlige kombinasjonene av utslagssteder på 18-hullsrunder.

Egenprodusert baneguide med kun enkelte avstandsanvisninger.

Banen i fugleperspektiv.

Kartet kan for eksempel brukes til å måle avstander.

De er trykket på scorekortet, men står også her.

  • Driving range
  • Treningshull
  • Nærspillsområde
  • Treningsgreen

Egen (grønn) sløyfe for nybegynnere og barn.

Golfbil er populært på Krokhol.

Rett inn fra RV155

Tips om det du kan gjøre og informasjon om vedlikehold av golfbaner generelt og Krokhol spesielt.