På oppdrag igjen

24. januar – Med 89 dager igjen til presumptiv baneåpning har vi fått følgende dugnadsrapport fra Petter Tomren:

(Neppe noe for Aktuelt dette, men det avgjør redaktøren).

Dette dårlige bilde for å dokumentere at dugnadsgjengen var fulltallig tilstede. Riktignok møtte Deres korrespondent bare for å få gratis kaffe, mens Sander, Olaf, Egil, Arve og Lars var i jobbemodus. (Egil omtaler det som gruppeterapi, hva det lindrer vet jeg ikke). Proprietæren hadde sørget for te, sjokoladedrikk og sukkerbiter, så forsyningstjenesten fungerer.

Dagens øvelse var tynning langs veien opp til gul tee hull 9. Olaf foreslo å lage en gate gjennom skogen ned mot green hull 8. Det kan jo bli et spesielt par 3 hull, eller et opplegg for å skremme/plage de som er på nevnte green. Han utdypet ikke intensjonen ….Vi har fått vite at gruppe-dugnadsdagen er endret fra onsdag til mandag etter nyttår. Så hvis noen føler seg kallet, er det plass til flere. Fint å bli vant til å være på Krokhol på mandager.

Innhold
Klubben