Sakte spill, honnør og 18-hullsturneringer

Fra turneringskomiteen

Vi har fått en redegjørelse fra Jens Kr. Tofteberg angående sakte spill, med en oppfordring om “ready golf”, og hvordan 18-hullsturneringer planlegges.

Jens

Som redaktøren påpekte i en av sine eminente artikler, er to og en halv time for lang tid å bruke på en 9-hullsrunde for spillere som har Krokhol som sin hjemmebane.

En av årsakene til sakte spill er honnøren.

Ordet honnør forklares bla. med at det romerske soldater løftet hånden for å skygge seg mot det sterke lyset som de innbilte seg kom fra de overordnedes øyne. (Wikipedia)

Sett i relasjon til golf kan man trekke frem Alexander L. Kielland «Amtmand Hiorth tilhørte en embedsfamilie og holdt meget stærkt på sin honnør» (Garman og Worse).

Spill hvor man slavisk følger honnøren gir saktere spill. En full gruppe spillere består av 4 forskjellige personer, noen raske og noen trege. Når den trege har honnøren må han/hun: lete i baggen, ta på hanske, finne ball og pegg, og ta minst tre fire prøvesvinger. Alt men de tre andre må stå å vente, DETTE TAR TID.

For å komme vekk fra dette, bør man si: Den som er klar, slår

Dette gjelder selvfølgelig ikke når man spiller match.

Når det gjelder 18-hullsturneringer blokkerer turneringskomiteen bevisst banen slik at runde to er blokkert 2 ½ time etter at første gruppe har gått ut. Dvs. at man har beregnet at første 9 hull bruker maksimalt 2 ½ time. Fra siste gruppe går ut er banen åpen for greenfee-spillere. Det bes derfor om at første gruppe respekterer dette. Skulle 1 gruppe være klar før 12.30 (når man starter kl. 10.00) må den avklare med kontoret om det er noen greenfee-spillere som har star tid f.eks. 12.20.

Med golf hilsen

Jens Kr. Tofteberg.

Innhold
Klubben