Seniorcup-sammendrag

Vi gjorde en oppsummering av Mandagscup-sesongen tidligere, så da syntes vi det var bare rett og rimelig å gjøre det samme for seniorcupen.Det ble arrangert 19 seniorcup-turneringer. Den første 10. mai og den siste 20. september. I tillegg kommer senioravslutingen 27. september. I tillegg kommer det noen “seniortreff”, men disse har vi ikke tatt med i rapporteringen, ettersom rapporteringen er litt mangelfull.I alt var det 44 deltakere. Det fordeler seg som følger:

A-klassen: 13

B-klassen: 22

C-klassen:   9

I tillegg var det to deltakere i senioravslutningen som ikke var med i de vanlige turneringene. Det var med andre ord 46 stykker som deltok i seniorgruppens arrangementer.Så vidt vi kan se var det bare én som deltok i alle turneringene, og det var Jan Sørhus.

Gjennomsnittsdeltakeren deltok i 8 turneringer. Det var litt lavere i A-klassen, og høyere i C-klassen.

Høyest deltakelse var det i den siste turneringen (20.09) med 27, mens det var dårligst deltakelse 26.07 med 12. Gjennomsnittet var rundt 20.

Årets vinnere

Seniorcup 2016 A B C
1 10.mai Øivind Nordanger Trond Bjerke Bjørn Hallme
2 24.mai Sander Lund Trond Bjerke Arve Sørlund
3 31.mai Øivind Nordanger Jan-Roger Arnesen Bengt Tullander
4 07.jun Øivind Nordanger Terje Ekseth Bjørn Hallme
5 14.jun Sander Lund Jan Sørhus Bengt Tullander
6 21.jan Sander Lund Eivor Arntsen Bengt Tullander
7 28.jun Olaf Thomassen Per Haakonsen Arve Sørlund
8 05.jul Olaf Thomassen Kirsten Rogne Jan Berg Jansen
9 12.jul Øivind Nordanger Petter Tomren Jan Berg Jansen
10 19.jul Finn Ericsson Trond Bjerke Jan Berg Jansen
11 26.jul Ronny Waagenæs Jan Sørhus Unn Wigdahl
12 02.aug John Sørensen Kirsten Rogne Jan Berg Jansen
13 09.aug Asbjørn Solevåg Jan Sørhus Arve Sørlund
14 16.aug Olaf Thomassen Jan Sørhus Arve Sørlund
15 23.aug Olaf Thomassen Trond Bjerke Arve Sørlund
16 30.aug Olaf Thomassen Trond Bjerke Arve Sørlund
17 06.sep Knut Voksø Jan Sørhus Jan Berg Jansen
18 13.sep Olaf Thomassen Jan Sørhus Bjørn Hallme
19 20.sep Olaf Thomassen Kirsten Rogne Bjørn Hallme

Det var 21 forskjellige vinnere. De som vant flest ganger var Olaf Thomassen (A) med 7, Jan Sørhus (B) med 6 og Arve Sørlund (C) med 6.

A B C
Olaf Thomassen 7 Jan Sørhus 6 Arve Sørlund 6
Øivind Nordanger 4 Trond Bjerke 5 Jan Berg Jansen 5
Sander Lund 3 Kirsten Rogne 3 Bjørn Hallme 4
Finn Ericsson 1 Jan-Roger Arnesen 1 Bengt Tullander 3
Ronny Waagenæs 1 Terje Ekseth 1 Unn Wigdahl 1
John Sørensen 1 Eivor Arntsen 1
Asbjørn Solevåg 1 Per Haakonsen 1
Knut Voksø 1 Petter Tomren 1

Orders of Merit ble vunnet av:

A: Olaf Thomassen

B: Trond Bjerke

C: Arve Sørlund

Innhold
Klubben