Seniorer “blir yngre”…

Vi har mottatt følgende fra Norsk Senior Golf (NGF):EGA (det Europeiske Golfforbundet) besluttet i forrige uke å senke aldersgrensen for senior menn til 50 år fra sesongen 2016. (Den har vært 55 år – red. anm.)
Denne relativt kjappe innføringen av en etterlengtet “likestilling” av kvinner og menn vil gi oss i NSG noen utfordringer, men også muligheter. Sannsynligvis vil vi, som følge av at våre ca. 2.600 medlemmer sprer den gode nyheten i sine klubber og omgivelser, få en god del nye medlemmer, og det er alltid kjærkomment både for golfgleden og NSGs økonomi.Dette gir altså alle dem som har vært misunnelig på de eldre herrer som har kunnet nyte godt av aktivitetstilbudet til NGF, en mulighet til å ta del i det samme.

Som medlem i NSG kan du:

  • Spille i NSG-turneringer (blant annet dyre baner som Bogstad for en rimelig penge)
  • Være med på matchplaylaget til Krokhol
  • Benytte NSG-kortet som gir GF-rabatt på svært mange baner rundt om

Vi håper flere melder seg inn, spesielt med tanke på å kunne stille med flere spillere i lagserien i matchplay.

Finn ut mer på nettsidene til NGF

 

Innhold
Klubben